Tehnike prodaje

Tehnike prodaje

Ova edukacija je besplatna i dostupna svim članovima našeg Forever tima.
Pristup edukaciji imaju suradnici na pozicijama: Assistent Supervisor, Supervisor, Assistent Manager, Manager, Eagle Manager

Internet marketing

Internet marketing

Ova edukacija je besplatna i dostupna svim članovima našeg Forever tima.
Pristup edukaciji imaju suradnici na pozicijama: Assistent Supervisor, Supervisor, Assistent Manager, Manager, Eagle Manager

Upoznajmo se sa osnovama!

Upoznajmo se sa osnovama!

Ova edukacija je besplatna i dostupna svim članovima našeg Forever tima.
Pristup edukaciji imaju suradnici na pozicijama: Assistent Supervisor, Supervisor, Assistent Manager, Manager, Eagle Manager